Ενεργειακή απόδοση: Τι είναι και ποια τα οφέλη;

Η αγορά ή ενοικίαση ενός σπιτιού είναι μία σημαντική απόφαση στη ζωή μας. Αποτελεί μία απόφαση που μας επηρεάζει οικονομικά αλλά και συναισθηματικά, καθώς το σπίτι μας στεγάζει εμάς, την οικογένειά μας και τα αγαπημένα μας πράγματα. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, η αγορά ενός σπιτιού ή μετακόμιση σε ένα ιδιόκτητο περιουσιακό ακίνητο θεωρείται απόφαση ζωής. Γι’ αυτό και λαμβάνοντας υπόψιν την ενεργειακή κρίση που έχει δημιουργηθεί την τελευταία περίοδο εκτινάσσοντας τις τιμές θέρμανσης και ηλεκτρισμού, η επιλογή ενός σπιτιού με καλή ενεργειακή απόδοση κρίνεται σημαντική τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονομώντας ενεργειακούς πόρους, αλλά και της τσέπης μας. 

Τι είναι η ενεργειακή απόδοση του σπιτιού;

Μία κατοικία με καλή ενεργειακή απόδοση χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για να επιτευχθεί η ίδια λειτουργία. Ως αποτέλεσμα χρησιμοποιούνται λιγότεροι φυσικοί πόροι. Η ενεργειακή απόδοση είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας κατά τη δόμηση και ανακαίνιση κτηρίων και το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που αποδεικνύει την ενεργειακή απόδοση μίας κατοικίας υποχρεωτικό κατά την ενοικίαση και πώληση ενός σπιτιού. Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για δέκα έτη. Εκδίδεται μετά από έλεγχο του ενεργειακού επιθεωρητή και εκτιμά τις εκπομπές CO2 ανά έτος, τη συνολική ενεργειακή επίδοση, τις επιδόσεις των συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, καθώς και τη συνολική ποιότητα της μόνωσης.

Πώς υπολογίζεται η ενεργειακή απόδοση του σπιτιού

Για την διαμόρφωση της ενεργειακής απόδοσης ενός σπιτιού συνεκτιμώνται διάφοροι παράμετροι όπως η θέρμανση, η ψύξη, ο αερισμός και η παραγωγή ζεστού νερού σε διάστημα ενός τυπικού έτους. Όλα τα κτίρια εντάσσονται σε μια κατηγορία ενεργειακής απόδοσης που καθορίζεται βάσει της ενέργειας που απαιτείται για να θερμανθεί ένα τετραγωνικό μέτρο στη διάρκεια ενός έτους. Υπάρχουν οι εξής 9 κατηγορίες, από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη αποδοτικότητα: Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η.  

Εκτός από τα δομικά στοιχεία και τη γενική κατάσταση του σπιτιού, οι πηγές ενέργειας παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της απόδοσης. Ως «παθητικό σπίτι» ορίζεται ένα σπίτι με πλήρη αυτάρκεια που παράγει όση ενέργεια χρειάζεται από ανανεώσιμες πηγές, για παράδειγμα, μέσω συστημάτων φωτοβολταϊκών ή ανάκτησης λυμάτων.  

Η αγορά σπιτιού είναι ίσως η πολυτιμότερη επένδυσή μας. Γι’ αυτό, διασφαλίστε το ό,τι και αν συμβεί με ένα ευέλικτο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Γιατί είναι σημαντική μία καλή ενεργειακή απόδοση;

Εκτός από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς χρησιμοποιούνται λιγότεροι πόροι, υπάρχει και οικονομικό όφελος από την ενεργειακή απόδοση. Ένα ενεργειακά αποδοτικό σπίτι μπορεί να διατηρήσει ή να αυξήσει την αξία του, καθώς δεν θα χρειαστεί μελλοντικές «πράσινες» ανακαινίσεις. Επιπλέον, μειώνεται η δαπάνη που αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Για παράδειγμα, πόρτες και παράθυρα με υψηλή θερμομόνωση θα μειώσουν πολύ τον λογαριασμό θέρμανσης. 

Φορολογικά οφέλη

Αξίζει, επίσης, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν φορολογικά οφέλη για δαπάνες ενεργειακού εκσυγχρονισμό και ασφαλείας ενός κτιρίου. Το κυριότερο φορολογικό κίνητρο είναι η μείωση του φόρου εισοδήματος έως το 40% του ποσού που δαπανήθηκε για υπηρεσίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Γίνεται κατάτμηση της εν λόγω έκπτωσης στα εκκαθαριστικά των επομένων τεσσάρων ετών.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *