Τεχνικές ασφαλίσεις

Τεχνικές ασφαλίσεις

Τεχνικές ασφαλίσεις

Στην Εταιρεία μας μπορούμε να σας προσφέρουμε απλές λύσεις για όλες τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και για τα έργα που αναλαμβάνετε, απέναντι σε οποιοδήποτε απρόβλεπτο και αιφνίδιο κίνδυνο σας απειλεί.

Κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων και καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου κατασκευαστή έργου: Καλύπτονται οι ανεγέρσεις κατοικιών, βιομηχανικών μονάδων, οι οδικές κατασκευές κλπ.
  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου ανέγερσης: Καλύπτονται οι εργασίες συντήρησης/επισκευές σε διυλιστήρια.
  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στον κίνδυνο είτε εξολοκλήρου ή συνασφαλιστικά.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.

Βρείτε έναν ασφαλιστικό πράκτορα

Αυτές οι Happy Days είναι δικές σας και οι δικές μου Happy Days, τότε μια μέρα πυροβολούσε σε κάποιο φαγητό.

single-white-line-removebg-preview (1)
Καλέστε μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις

+210 274 5880

(Toll Free)