Ασφάλιση μεταφορών εμπορευμάτων

Ασφάλιση μεταφορών εμπορευμάτων

Ασφάλιση μεταφορών εμπορευμάτων

Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εισαγωγέα – εξαγωγέα προκειμένου να εξασφαλισθούν τα εμπορεύματά σας, παρέχοντας ασφάλεια οδικών μεταφορών και ευρύτερα μεταφορές με κάθε μέσo και κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλειας από:

  • Πυρκαγιά ή έκρηξη
  • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
  • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
  • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο πλην ύδατος
  • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
  • Γενική αβαρία
  • Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή τους από κύματα
  • Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό
  • Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή στο πλωτό μέσο, μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή στον τόπο αποθήκευσης
  • Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στη θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.

Βρείτε έναν ασφαλιστικό πράκτορα

Αυτές οι Happy Days είναι δικές σας και οι δικές μου Happy Days, τότε μια μέρα πυροβολούσε σε κάποιο φαγητό.

single-white-line-removebg-preview (1)
Καλέστε μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις

+210 274 5880

(Toll Free)